​எங்களைப்பற்றி 

“ மூவுலகும் முதமிலைக் கதைப்போம்

தாய்தமிழ் விதையை விதைப்போம் ”

உடல்மேல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதியின் கண் இயல்மேல் இசை வந்து ஒன்ற பிறந்த நாடக மேடையில் தமிழ் தாயைத் தலையாய்க் கொண்டு தலையாட்டும் பொம்மைகள் நாங்கள். தாயவள் கொண்ட தகைமையைக் கண்டு வியக்கும் உலகம் திகைக்கும் நிலையில் உதிர்த்த நிலத்தினில் சங்கம் மருவி மன்றமாக, சங்கமத்தில் சகலமும் சேர்ப்போம் நாங்கள்......

© 2019  முத்தமிழ் சங்கமம்

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon

பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, சத்தியமங்கலம், ஈரோடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு-638 401

          

 

பயனுள்ள இணைப்புகள்:

​ஆசிரிய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

திருமதி. மாலதி மகாலிங்கம் -  9894467247

உதவிப் பேராசிரியர் வேதியியல்,

பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

 

செல்வன் வேல்முருகன் - 9080070600​

உதவிப் பேராசிரியர் அமைப்பியல்,

பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி.

 

​திருமதி. ம. ரஞ்சிதம் -  9865796008

உதவிப் பேராசிரியர் அமைப்பியல்,

பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி.

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now